Begrippenlijst Privé Lease

Begrippenlijst Privé Lease

Privé lease begrippenlijst

Aflossen is het terugbetalen van de autolening

De betalingsbeschermingsverzekering is een verzekering die de betalingsverplichting van een autolening overneemt bij verlies aan inkomen, wanneer er sprake is van onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

BKR is een instantie waar alle leningen, die in Nederland worden afgesloten, worden aangemeld. Hier worden ook de betalingsachterstanden op deze leningen geregistreerd.

Een consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van consumptiegoederen, daarbij kunt u denken aan een auto.

De debetrente is de vergoeding (rente) die u moet betalen aan de kredietverstrekker voor het lenen van geld. Deze rente is berekend aan de hand van het uitstaande saldo van uw lening.

Een doorlopend krediet is een consumptieve kredietvorm. De kredietsom kan gedurende de looptijd iedere keer opnieuw worden opgenomen. Er kan hierbij ook boetevrij extra worden afgelost. Daarbij is de rente die wordt betaald variabel.

De leverancier van de auto tekent bij een huurkoopovereenkomst voor de levering van de auto en de kredietgever en de kredietnemer tekenen voor het overeenkomen van de huurkoop.

Bij de economische levensduur van uw auto gaat het over de maximale periode waarin de auto economisch verantwoord kan worden gebruikt. Deze periode stopt op het moment dat de kosten om de auto rijdend te houden de ingecalculeerde kosten overtreffen.

Dit is een financieel product dat u kunt afsluiten zonder advies van een adviseur, waarbij u kunt denken aan een financiering voor een auto.

Extra aflossen, het gaat hier over een bedrag dat u af gaat lossen bovenop het maandtermijn dat in de kredietovereenkomst is afgesproken. Als u een doorlopend krediet heeft is dit boetevrij mogelijk.

Als u een doorlopend krediet heeft afgesloten is er een mogelijkheid om eenmaal afgeloste bedragen weer opnieuw op te nemen.

Het gaat hierbij over de koop op afbetaling. Tijdens de looptijd van de huurkoopovereenkomst is de auto het onderpand.

Als u een kredietverstrekker een incassomachtiging geeft, dan mag deze de maandelijkse termijnen van de autolening automatisch van uw rekening afschrijven.

De kredietverstrekker kan ook andere kosten in rekening brengen voor een autolening. Alle kosten die u jaarlijks betaalt voor de autolening, noemen we het jaarlijks kostenpercentage. Meestal is het jaarlijks kostenpercentage bij autoleningen gelijk aan de debetrente.

Kredietnemer is degene die het geld leent van de ander.

Dit is een overeenkomst tussen de kredietverstrekker en de kredietnemer. In deze overeenkomst staan de voorwaarden, zoals hoe het krediet wordt terugbetaald.

Dit betreft de rente die wordt betaald aan de kredietverstrekker voor het lenen van geld.

De kredietwaardigheid is de mate waarin de (potentiële) kredietnemer aan financiële verplichtingen kan voldoen.

Bij de looptijd gaat het over de periode (in maanden) tussen de aanvangsdatum en de beoogde einddatum van de kredietovereenkomst. Als de looptijd theoretisch is, dan ligt deze van tevoren niet vast.

Een maandtermijn is een periodiek verschuldigd bedrag aan rente en aflossing van de autolening.

Een persoonlijke lening is een kredietvorm waarbij het geleende geld in één keer wordt uitbetaald. Het afgeloste geld kan hier niet opnieuw worden opgenomen. De rente bij de persoonlijke lening staat vast.

Bij een slottermijn gaat het over huurkoop, daarbij wordt aan het einde van de huurkoopovereenkomst een bepaald bedrag in één keer voldaan. Hierdoor worden de maandtermijnen lager.

Bij de variabele rente kan de rente tijdens de looptijd van de autolening dalen of stijgen. Het hangt samen met de rentetarieven op de geldmarkt.

Vaste rente is rente die tijdens de looptijd van de autolening vast staat en deze zal tussentijds nooit wijzigen.